Operatörlere büyük meydan okuma: OTT Servisleri

Bugünlerde telekom sektöründe en çok tartışılan konu OTT (OverTheTop) oyuncularının (Facebook, Google, Skype, WhatsApp, Viber vb.), özellikle temel iletişim alanlarında (ses, mesajlaşma) operatörlere meydan okumaları.

Bu şirketler, sabit ve/veya mobil operatörlerin milyarlarca dolar yatırım yaparak oluşturduğu veri altyapıları üzerine konumlanan servisleriyle, operatörlerin en temel gelir kalemlerini tehdit ediyor.

Çeşitli araştırma kuruluşları, 2012’de OTT’ler üzerinden yapılan sosyal mesajlaşmanın operatörlere 23 milyar dolarlık etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Aynı kuruluşlar, 2012-2020 arasında, OTT VOIP’in toplam 479 milyar dolarlık gelir etkisi olacağını öngörüyorlar. Tartışmalar ağırlıklı olarak gelir üzerine odaklansa da, regülatif zorunluluklar, devlete ödenen vergi, güvenlik açıkları, müşteri bağlılığına etki gibi başlıklar da etraflıca ele alınıyor. Operatörlerin bu tehdide cevap vermek için farklı stratejiler izleyebildiğini görüyoruz. Bu stratejiler;

  • Müdahale etmemek, sadece altyapıyı sağlayan olarak kalmak
  • Teknik ve ekonomik olarak savaşmak
  • Etkisizleştirmek (entegre tarife planlarıyla OTT kullanımını anlamsız kılmak)
  • İşbirliği yapmak
  • Alanı sahiplenmek (OTT benzeri bir servis yaratmak / Joyn)

olabiliyor.

Mobil dünyanın operatörlerinin üye olduğu GSMA de bu konuya el atmış durumda. GSMA’in, hem operatörlerin hem de mobil dünyaya hizmet eden tüm paydaşların (yazılım, donanım firmaları, şebeke altyapı sağlayıcıları, entegratörler, cihaz üreticileri) desteklediği iletişim standartları oluşturma çabası 2008’lere dayanıyor. RCS (Rich Communication Services) adı altında başlatılan çalışmalar, bugünlerde Joyn markasıyla tüketiciyle buluşturuluyor. Joyn, zenginleştirilmiş iletişim (veri ağı üzerinden ses, görüntülü konuşma, dosya transferi ve daha birçok özellik) deneyimini, tüm telefonlarda standart haline getirmeyi hedefliyor. Joyn’un en büyük başarı kriteri, yakın bir gelecekte telefon rehberinizden bulduğunuz bir arkadaşınızla, arama/SMS/MMS alternatifinin yanında Joyn ile iletişime geçebilmenizi sağlayabilmek olacak.

Operatörler arasında düzenli olarak yapılan araştırmalardan biri, Joyn’un giderek daha kuvvetli bir alternatif olarak görüldüğü sonucunu veriyor. Yine de stratejilerden hangisi/hangilerinin başarılı olacağını zaman gösterecek. Bundan sonraki yazılarımda, konuyu tüm boyutlarıyla irdeleyeceğim.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir